Welkom bij MyAds-ldh

DONATEURS
Voer uw e-mailadres in OF uw mobiele nummer.
Voer de 12 cijfers van de gestructureerde mededeling in.
Voer de 6 cijfers van de sms-verificatiecode in
Voer uw wachtwoord in
...

U hebt ons al eens financieel gesteund?


Door u te linken via My Ads-ldh heeft u de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te wijzigen, een overzicht van uw giften te raadplegen en een duplicaat van uw fiscaal attest te downloaden.


Voor een eerste bezoek, vragen we u om gebruik te maken van het laatste overschrijvingsformulier en uw GSM-toestel

U zal per SMS een toegangscode ontvangen.


Wilt u ons steunen?


Maak een account aan via MyAds-ldh en ontvang alle informatie over het Leger des Heils.


Heeft u vragen? Stuur een e-mailtje naar donateurs@legerdesheils.be of contacteer de verantwoordelijke,


 Mevr. Esther TESCH via (+32) 02/274.10.57PERSOONSGEGEVENS.
IDENTIFICATIEGEGEVENS
e-mail (verplicht)
Wachtwoord (verplicht)
...
Bevestiging van het wachtwoord
...
GEGEVENS
Voornaam (verplicht)
Naam (verplicht)
Geboortedatum
...
Sexe
Adres (verplicht)
Postcode (verplicht)
Plaats (verplicht)
Land 
Telefoon
Gsm-nummer

Uw gegevens worden uitsluitend voor communicatiedoeleinden met u gebruikt. Gelieve uw gewenste communicatievorm te kiezen.

ANDERE INFORMATIE
Nationaal nummer (verplicht bij fiscaal attest)
Communicatievorm
Taal van het fiscaal attest
Taal van het tijdschrift
Ik wens mijn recht uit te oefenen tot:

Bedankt voor uw medewerking.

Overzicht van mijn giften
PRIVACY

UW RECHTEN


In overeenstemming met nieuwe Europese Privacywet (GDPR), heeft u het recht tot toegang en controle van uw persoonlijke gegevens.

   

U kunt deze rechten toepassen door u te identificeren via het platform MyAds-ldh of rechtstreeks contact op te nemen met onze dienst donateurs:

 

Per mail: donateurs@legerdesheils.be 

Per telefoon: 02/274.10.57

 


UW GEGEVENS


Uw persoonlijke gegevens zijn versleuteld en bewaard op onze servers in België, in een beschermd databestand.

 

Ze worden uitsluitend gebruikt om met u te communiceren en volgens de wijze die u hebt gekozen.


Uw gegevens worden ook gebruikt, indien nodig, om u een fiscaal attest te bezorgen (vanaf een jaarlijkse financiële steun van 40€).


In het kader van communicatie voor financiële ondersteuningsdoeleinden baseert de VZW Sociale Werken van het Legerdes Heils zich op legitieme belangen en niet op een contractuele basis.


Uw gegevens worden bewaard voor een wettelijke periode van 7 jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op het belastbaar tijdperk, om te voldoen aan de Belgische belasting- en boekhoudverplichtingen.


UWGEGEVENS BEHEREN


Wilt u uw persoonlijke gegevens die beheerd worden door het Leger des Heils te raadplegen, wijzigen of verwijderen?


U kunt uw verzoek indienen via het onlineformulier dat hier beschikbaar is.

Copyright © 2018 Leger des Heils - Alle rechten voorbehouden.
34, Nieuwe Graanmarkt, B 1000 Brussel 
www.armeedusalut.be